Aldundiaren logotipoa

Foru Aldundia - Diputación Foral

Harremana

Orrialdea azkenekoz eguneratu den eguna: 2018ko uztailaren 17a

Lanpostuak betetzea


1. FASEA: Hautagaiak aurkeztea eta horien izenak argitaratzea (2018ko uztailak 17an argitaratua).
2. FASEA: Eskatutako baldintzak betetzen direla egiaztatzea eta onartutako eta baztertutakoen zerrenda argitaratzea, baztertzeko arrazoiak adieraziz (2018ko uztailak 17an argitaratua).

3. FASEA: Merezimenduak eta probak ebaluatzea, baita argitaratzea ere(2018ko uztailak 17an argitaratua).
Merezimendu gisa adostutako probak (azterketa) 2018ko uztailaren 26an egingo dira, ostegunez, 16:30ean, Lantik SAren eraikinean (Sabino Arana 44, 48013 Bilbo)

Zerbitzu Informatikoen Sozietate Publikoak, hurrengo lanpostuek bete behar ditu, enpresan sortutako beharrak betetze aldera:

BEZEROENTZAKO KONPONBIDEEN ARLOKO "D" MAILAKO HIRU (3) TEKNIKARI (REF.: TSC 072018) (EPEA ITXITA)

Bi (2) teknikari lan-kontratu mugagabearekin errelebo-kontratuak formalizatzearekin lotutakoa

Teknikari bat (1) aldi baterako lan-kontratuarekin errelebo-kontratuak formalizatzetik eratorritakoa

Hau eskatzen da:

Aintzat hartuko da:

Honako hau eskaintzen da: berehala lanean hastea eskaintzen da, kontratu mugagabea (txanda kontratua sinatzetik eratorritakoa) aipatutako bi (2) lanpostuentzat eta aldi baterako kontratua (txanda kontratua sinatzetik eratorritakoa) gainontzeko bat (1) lanpostuentzat; eta lanpostuaren erantzukizunari eta ezaugarriei dagokion ordainsari ekonomikoa.

Eskabidea izapidetzean, prozesuan pertsona interesdunek berariaz markatuko dute beren lehentasuna plaza mugagabe edota aldi baterakoen alde eta, modu horretan, bi zerrenda desberdin sortuko dira.

Bigarren zerrenda honetako (aldi baterako plazak) pertsonak lanpostua estaltzeko hautatuak izan ez badira, beraiekin aldi baterako lan poltsa antolatuko da (esklusiboki aldi baterako kontratazioaren bidez betetzeko), enpresak izan ditzakeen antolaketa beharrei erantzute aldera. Puntuaziorik altuenetik baxuenerako hurrenkera jarraituko da.

Eskaerak eta eskabideak bitarteko elektronikoak erabiliz aurkeztuko dira honako web helbidean: www.lantik.bizkaia.eus (LANTIK SAKO KANPOSTUAK ESTALTZEA). Bestela, 39/2015 Legeak, urriaren 1ekoak, Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoak, xedatutakoarekin bat egingo da. Hori guztia deialdi hau Lantiken web orrian ofizialki argitaratzen denetik zenbatzen hasita, zazpi egun naturaleko epean gauzatuko da.


EPEA ITXITA

Gora


© Lantik, S.A. · Sabino Arana etorbidea, 44 · 48013 Bilbo · Email: lantik@bizkaia.eus · Telf.: 944 068 900 | Faxa: 944 068 800