Aldundiaren logotipoa

Foru Aldundia - Diputación Foral

Harremana

Nor Gara

Datu Ekonomikoak

Emaitza Kontua
  Urteko datuak Erabilia
  2007
Erreala
2007
Azken aurrek.
2006
Erreala
2007eko aurrek.
%
DIRU-SARRERAK        
Zerbitzuak ematea 39.087.440 46.234.151 38.231.652 85%
Bestelako diru-sarrerak 71.461 0 16.062  
Kapitalaren diru-laguntzen amortizazioa 4.835.369 4.054.832 5.589.490 119%
DIRU-SARRERAK GUZTIRA 43.994.269 50.288.983 43.837.204 87%
GASTUAK        
Hornidurak 12.043.271 14.400.500 10.008.321 84%
Langileak 19.679.113 20.184.102 18.452.918 97%
Amortizazioak 6.199.110 7.029.325 6.641.803 88%
Kanpoko zerbitzuak eta bestelakoak 6.685.744 8.675.056 8.129.123 77%
Finantza-arlokoak -736.454 0 -219.833  
Apartekoak 123.486 0 824.872  
GASTUAK GUZTIRA 43.994.269 50.288.983 43.837.204 87%
EMAITZAK 0 0 0  

Egoera Balantzea

  Urteko datuak Aldaketa
  2007
Erreala
2007
Azken aurrekontua
2006
Erreala
2007/2006
%
AKTIBOA        
Ibilgetu garbia 23.812.287 23.332.820 21.353.978 12%
Zenbait eragiketetan banatu beharreko gastuak 0 0 0  
Aktibo zirkulatzailea 14.983.627 21.599.879 27.024.980 -45%
Altxortegia 7.629.732 2.998.791 3.008.170 154%
AKTIBOA GUZTIRA 46.425.646 47.931.489 51.387.127 -10%
PASIBOA        
Fondo propioak 27.175.712 27.175.712 27.175.712 0%
Zenbait eragiketetan banatu beharreko diru-sarrerak 9.499.312 10.582.091 12.392.756 -23%
Arrisku eta gastuetarako hornidurak 1.281.004 2.138.408 3.175.143 -60%
Pasibo zirkulatzailea 8.469.618 8.035.278 8.643.516 -2%
PASIBOA GUZTIRA 46.425.646 47.931.489 51.387.127 -10%
MANIOBRA-FONDOA 14.143.741 16.563.392 21.389.634 -34%

Bezero araberako Zerbitzu Prestaketaren Banaketa

Bezero araberako Zerbitzu Prestaketaren Banaketa

 

Mota araberako Zerbitzu Prestaketaren Bilakaera 2003/2007

Mota araberako Zerbitzu Prestaketaren Bilakaera 2003/2007

Irudiaren azalpena

2007eko Auditoria Txostena

Txostenaren informazioa duen PDFa deskargatu (215 KB)


Gora


© Lantik, S.A. · Sabino Arana etorbidea, 44 · 48013 Bilbo · Email: lantik@bizkaia.eus · Telf.: 944 068 900 | Faxa: 944 068 800