Aldundiaren logotipoa

Foru Aldundia - Diputación Foral

Harremana

Orrialdea azkenekoz eguneratu den eguna: 2018ko azaroaren 27an argitaratua

Lanpostuak betetzea


ALDI BATERAKO LAN POLTSA - TSC_072018 PROZESUA


3 FASEA: MEREZIMENDUAK ETA PROBAK EBALUATZEA, BAITA ARGITARATZEA ERE (2018ko urriaren 19ean argitaratua)

BEHIN BETIKO zerrenda, lanpostu hutsak betetzeko lehentasun-ordenarekin


3 FASEA: MEREZIMENDUAK ETA PROBAK EBALUATZEA, BAITA ARGITARATZEA ERE (2018ko urriaren 10ean argitaratua)

Lanpostu hutsak BEHIN-BEHINEAN betetzeko ordena


3. FASEA: Merezimendu gisa hitzartutako azterketa froga gainditu duten pertsonen zerrenda (TSC_072018 prozesua) (2018ko uztailak 27an argitaratua)

3. FASEA: Merezimendu gisa hitzartutako azterketa froga GAINDITU EZ DUTEN pertsonen zerrenda (TSC_072018 prozesua)(2018ko uztailak 27an argitaratua)


2. FASEA: Onartuak izan diren hautagaien behin betiko zerrenda argitaratzea (2018ko uztailak 24an argitaratua)Zerbitzu Informatikoen Sozietate Publikoak, hurrengo lanpostuek bete behar ditu, enpresan sortutako beharrak betetze aldera:

BEZEROENTZAKO KONPONBIDEEN ARLOKO "D" MAILAKO HIRU (3) TEKNIKARI (REF.: TSC 072018) (EPEA ITXITA)

Bi (2) teknikari lan-kontratu mugagabearekin errelebo-kontratuak formalizatzearekin lotutakoa

Teknikari bat (1) aldi baterako lan-kontratuarekin errelebo-kontratuak formalizatzetik eratorritakoa

Hau eskatzen da:

Aintzat hartuko da:

Honako hau eskaintzen da: berehala lanean hastea eskaintzen da, kontratu mugagabea (txanda kontratua sinatzetik eratorritakoa) aipatutako bi (2) lanpostuentzat eta aldi baterako kontratua (txanda kontratua sinatzetik eratorritakoa) gainontzeko bat (1) lanpostuentzat; eta lanpostuaren erantzukizunari eta ezaugarriei dagokion ordainsari ekonomikoa.

Eskabidea izapidetzean, prozesuan pertsona interesdunek berariaz markatuko dute beren lehentasuna plaza mugagabe edota aldi baterakoen alde eta, modu horretan, bi zerrenda desberdin sortuko dira.

Bigarren zerrenda honetako (aldi baterako plazak) pertsonak lanpostua estaltzeko hautatuak izan ez badira, beraiekin aldi baterako lan poltsa antolatuko da (esklusiboki aldi baterako kontratazioaren bidez betetzeko), enpresak izan ditzakeen antolaketa beharrei erantzute aldera. Puntuaziorik altuenetik baxuenerako hurrenkera jarraituko da.

Eskaerak eta eskabideak bitarteko elektronikoak erabiliz aurkeztuko dira honako web helbidean: www.lantik.bizkaia.eus (LANTIK SAKO KANPOSTUAK ESTALTZEA). Bestela, 39/2015 Legeak, urriaren 1ekoak, Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoak, xedatutakoarekin bat egingo da. Hori guztia deialdi hau Lantiken web orrian ofizialki argitaratzen denetik zenbatzen hasita, zazpi egun naturaleko epean gauzatuko da.


EPEA ITXITA

Gora


© Lantik, S.A. · Sabino Arana etorbidea, 44 · 48013 Bilbo · Email: lantik@bizkaia.eus · Telf.: 944 068 900 | Faxa: 944 068 800