Aldundiaren logotipoa

Foru Aldundia - Diputación Foral

Harremana

Orrialdea azkenekoz eguneratu den eguna: 2019ko urriaren 15ean argitaratua

Lanpostuak betetzea


3 FASEA: MEREZIMENDUAK ETA PROBAK EBALUATZEA, BAITA ARGITARATZEA ERE (2019ko urriaren 15ean argitaratua)

BEHIN BETIKO zerrenda, lanpostu hutsak betetzeko lehentasun-ordenarekin


3 FASEA: MEREZIMENDUAK ETA PROBAK EBALUATZEA, BAITA ARGITARATZEA ERE (2019ko uztailak 26an argitaratua)

Lanpostu hutsak BEHIN-BEHINEAN betetzeko ordena • 1. FASEA: Hautagaiak aurkeztea eta horien izenak argitaratzea (2019ko ekainaren 27an argitaratua)
 • 2. FASEA: Eskatutako baldintzak betetzen direla egiaztatzea eta onartutako eta baztertutakoen zerrenda argitaratzea, baztertzeko arrazoiak adieraziz (2019ko ekainaren 27an argitaratua)
 • 3. FASEA: Merezimenduak eta probak ebaluatzea, baita argitaratzea ere (2019ko ekainaren 27an argitaratua)

  Merezimendu gisa adostutako probak (azterketa) 2019ko uztailaren 17ean egingo dira, asteazkenean, 15:00ean, Lantik SA MPren eraikinean (Sabino Arana 44, 48013 Bilbo)


 • Zerbitzu Informatikoen Sozietate Publikoak, hurrengo lanpostuek bete behar ditu, enpresan sortutako beharrak betetze aldera:

  LAGUNTZA ZERBITZUETARAKO “D” TEKNIKARI BAT (1) (REF.: TSA 062019)

    (EPEA ITXITA)

  Hau eskatzen da:

  Aintzat hartuko da:

  Hau eskaintzen da: berehala txertatzea, lan-kontratu mugagabea adierazitako lanpostu guztietarako, eta lanpostuen ezaugarri eta erantzukizunekin bat datorren ordainsari ekonomikoa.

  Laguntza Zerbitzuetako “D” mailako teknikari lanpostua desgaitasuna duten langileentzako gordeta dago. Desgaitasuna egiaztatu beharko da (alor horretan indarrean dagoen araudiaren arabera), bai eta lanpostuko betebeharrak eta lanak betetzeko gaitasuna ere.

  Nolanahi ere, desgaitasuna egiazta dezakeen pertsonarik ez badago, edo egiazta dezakeenak ez baditu baldintzak betetzen ez baditu aurreikusitako kanporaketa-proba gainditu, aipaturiko postua desgaitasunik ez duen pertsona batek bete ahalko du, betiere, probak gainditu baditu eta eskatzen diren baldintzak betetzen baditu. Horretarako, beren eskaerak aurkeztu ahalko dituzte eta prozesuan parte hartu ahalko dute, desgaitasuna egiazta dezaketen pertsonek zein baldintza hori betetzen ez duten pertsonek.

  Eskaerak eta eskabideak bitarteko elektronikoak erabiliz aurkeztuko dira web helbide honetan: www.lantik.bizkaia.eus (LANTIK SA-KO LANPOSTUAK BETETZEA). Bestela, 39/2015 Legean, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoan, xedatutakoarekin bat egingo da. Epea 2019ko ekainaren 14an amaituko da (egun hori barne).


  EPEA ITXITA


  Gora


  © Lantik, S.A. · Sabino Arana etorbidea, 44 · 48013 Bilbo · Email: lantik@bizkaia.eus · Telf.: 944 068 900 | Faxa: 944 068 800